Verslag Algemene Ledenvergadering 2017 - De Vogelhoek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

info
 Algemene ledenvergadering
Verenigingszaken
1. Verslag Algemene ledenvergadering 
Op woensdag 15 maart 2017 is de algemene ledenvergadering gehouden van de Kopersvereniging “De Vogelhoek”.
 De opkomst was ondanks de verkiezingen toch hoger dan vorig jaar. Aanwezig: Bestuur: Gerard van Warmerdam, Fred Versluis, Michel van Veen, Leden: Josry en Melanie Abdel-Gawad, Wilma en Edwin Leeflang, Joop Blonk, Peter Boonekamp, Dick, Caroline, Saskia 1. 

Opening: Gerard opent de vergadering als plaatsvervangend voorzitter en heet iedereen welkom. Tevens geeft hij aan dat Truus Looijaard ernstig ziek is en daarom niet aanwezig kan zijn bij deze ledenvergadering.
 Er zal namens de kopervereniging een mooi bloemstuk worden gebracht.

2. Notulen: 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2016 zijn besproken en goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken / mededelingen: 
Een aantal leden heeft zich afgemeld. Ook de voorzitter Jody Flohr kon helaas niet aanwezig zijn. Jennifer Steijger heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid.

4. Activiteiten 2016: 
Een greep uit de activiteiten die in 2016 georganiseerd zijn door de Kopersvereniging “De Vogelhoek”: - ALV - Burendag / kinderdag - Grote Clubactie - Presentje met kerst - Dakgoten reinigen
 
- Dakbedekking schuren - Contracten RRS en CV - Verhuur hogedruk reiniger, aanhangwagen, partytent en workmate 
Het is helaas niet gelukt om de geplande enquête te maken en uit te zetten onder de leden om zo de wensen de inventariseren. We hopen dat dit jaar te kunnen doen.

 5. Goedkeuring financieel jaaroverzicht 2016: 
Het financieel jaarverslag over 2016 is besproken en goedgekeurd door de aanwezig leden.

6. Vaststellen contributie 2017: 
De contributie blijft €10,-. De aanwezige leden zijn hiermee akkoord gegaan.

7. Goedkeuring begroting 2017: 
De begroting over 2017 is besproken. 
De opbrengsten van de aanhanger waren niet meegenomen in de begroting. Fred past dit nog aan.

8. Aftreden / benoemen voorzitter
Zoals gebruikelijk wordt het bestuur voor 2 jaar benoemd. 
In dit jaar treedt Gerard van Warmerdam af als plaatsvervangend voorzitter en stelt hij zich ook weer beschikbaar. 
De aanwezige leden gaan hiermee akkoord en dus is Gerard weer voor 2 jaar benoemd als plaatsvervangend voorzitter.
Daarnaast stelt Jennifer Steijger zich ook beschikbaar voor een bestuursfunctie. 
Zij is benoemd als 2e plaatsvervangend voorzitter. 
De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

9. Activiteiten 2017: 
Het bestuur van de Kopersvereniging “De Vogelhoek” is voornemens ondermeer de volgende activiteiten en diensten te organiseren in 2017: 
- ALV - Grote clubactie (verkopen 100 loten) - Burendag / Kinderdag 23 september 2017 - De huidige contracten van de RRS en CV voort te zetten

- De verhuur van tenten, aanhanger, hogedrukreiniger, workmate voort te zetten - Dakbedekking schuren - Reinigen dakgoten - Presentje met kerst - Enquête rondsturen om wensen te inventariseren

Daarnaast is tijdens de ALV gevraagd om de originele contracten met Elderhorst/ Nico Vos nog eens door te sturen. Dit zal worden gedaan.

10. Rondvraag: 
Dick van Vlaanderen vraagt of er spullen aanwezig zijn om de afvoerputten in de brandgangen schoon te maken om zo verstoppingen tegen te gaan.
Vroeger was er een speciale haak beschikbaar om de putten te openen, waar deze is gebleven is onbekend. Fred gaat dit uitzoeken.

Caroline komt met een aantal ideeën voor activiteiten: iets organiseren in de wijk tijdens NL schoon, een paasbrunch, activiteiten met Koningsdag.

Tevens komen een aantal aandachtspunten naar voren omtrent honden, katten, parkeren en zwerfafval en prikstokken hiervoor. Hier zal in het infobulletin aandacht aan besteed worden.

11. Afsluiting: 
Gerard sluit de vergadering af en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu