info 2017-01 - De Vogelhoek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

info 2017-01

Uit de oude doos

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Woord van het bestuur 4
Contracten en diensten 5
1. Onderhoudscontract RRS 5
2. Onderhoudscontract CV 5
3. Dakbedekking schuren 5
4. Korting op kortingspasje Bouwhof 6
5. Reinigen dakgoten en vervangen koppelstukken 6
6. Inzamelen ICT materiaal 7
7. Buitenspeelgoed 7
8. Hogedrukreiniger 8
9. Aanhangwagen 8
10. Partytenten 8
11. Buurt Whatsapp 9
Verenigingszaken 10
1. Algemene ledenvergadering 10
2. Financieel jaarverslag 2016 12
3. Begroting 2017 13
4. Controle financieel jaarverslag 2016 13Woord van het bestuur

Beste leden van de kopers vereniging “De Vogelhoek”. Wij hopen dat jullie een hele fijne jaarwisseling hebben gehad en wij wensen jullie dan ook allemaal een heel goed 2017 toe.
Vanaf dit jaar zal Fred Versluis niet meer het infobulletin schrijven maar zal dit bij de overige leden van de vereniging worden neergelegd. Fred bedankt voor alle infobulletins van de afgelopen jaren. Aan mij dan ook de eer om het eerste infobulletin van 2017 te schrijven. De lay-out zal dan ook iets anders zijn dan jullie gewend waren.
Het afgelopen jaar heb ik samen met Jody Flohr al een heleboel werkzaamheden van Fred en Truus mogen overnemen. Mijn ervaring hiermee was in ieder geval zeer positief, al was het organiseren van de Burendag / kinderdag toch wel wat meer werk dan ik van te voren had ingeschat. Maar wat een dag was het, met mooi weer en een heleboel kinderen en wijkbewoners. Nu ik wat meer ervaring hiermee heb hoop ik dan ook dat we dit jaar weer een hele mooie dag kunnen organiseren.
Maar we kunnen / doen als vereniging meer. Kijk maar eens op onze website: www.vogelhoek.nl wat er momenteel allemaal mogelijk is. Graag horen wij ook van jullie wat jullie ideeën zijn om de saamhorigheid en gezelligheid in de wijk te vergroten. Willen jullie iets leuks doen met Halloween, Pasen, een buurtbarbecue of juist korting krijgen op onderhoud? Geef vooral jullie ideeën en wensen door bij één van de bestuursleden of via info@vogelhoek.nl, dan gaan wij ermee aan de slag. Mochten jullie een functie in het bestuur van de vereniging ambiëren of gewoon meer willen doen / helpen met het organiseren van activiteiten laat dit dan ook even weten. Vele handen maken licht werk.
Om de kosten van de vereniging zo laag mogelijk te houden willen wij aan iedereen vragen om zijn juiste e-mailadres door te geven zodat wij jullie digitaal kunnen bereiken met het laatste nieuws. Het doorgeven van e-mailadressen kan via info@vogelhoek.nl, ook wijzigingen in e-mailadressen ontvangen wij graag.
Samen maken we er weer een mooi jaar van!
Michel van Veen (plv. secretaris)


Contracten en diensten

1. Onderhoudscontract RRS
Het is mogelijk om via de vereniging een onderhoudscontract af te sluiten voor het verhelpen van verstoppingen van het vuilwaterriool (de afvoer van toilet en gootsteen). Dit contract loopt van augustus t/m juli. De kosten hiervoor bedragen voor leden € 34,50 en voor niet-leden € 44,50 (prijspeil 2016).
De leden die zich hiervoor hebben opgegeven dienen voor 1 juli 2017 de contributie te voldoen voor het komende jaar op het rekeningnummer van de vereniging: NL93 INGB 0004 8484 43 vermeld hierbij even je naam, straat huisnummer.
Nieuwe leden die zich hiervoor willen aanmelden of meer informatie willen, kunnen hiervoor terecht bij onze penningmeester Fred Versluis (op Patrijzenveld 20 of via 079-3412459) of door een mail te sturen naar info@vogelhoek.nl. Het nieuwe contract gaat in per 1 augustus.

2. Onderhoudscontract CV
Er kan via de vereniging een onderhoudscontract worden afgesloten voor de CV ketel. Dit gebeurd bij de firma Elderhorst Nico Vos.
Prijs voor leden: € 70,50.
`
3. Dakbedekking schuren
Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om de bitumineuze dakbedekking van de schuren te laten vervangen. Als u een dubbele schuur heeft overleg dan even met de buren want een halve schuur is in principe niet mogelijk. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de gehele oude dakbedekking en strips en vervangen door nieuwe dakbedekking inclusief strip. De oude dakbedekking dient u zelf af te voeren.
Prijs voor een dubbele schuur: € 750,-
Prijs voor een enkele schuur: € 575,-

De ervaringen van medebewoners die dit reeds hebben laten doen zijn zonder uitzondering allemaal positief over de werkwijze en service.
Als u zich wilt opgeven hiervoor of verdere informatie wilt hierover dan kunt u contact opnemen met de vereniging op info@vogelhoek.nl.
4. Korting op kortingspasje Bouwhof
De Bouwhof biedt vaste klanten de mogelijkheid een kortingspas aan te schaffen. De klantenpas is alleen aan te vragen bij de servicebalie (bij de ingang van de winkel). De contributie hiervoor bedraagt € 7,50 per kalenderjaar. Met deze pas heeft de klant recht op 10% korting over aangeschafte artikelen. Naast de korting wordt met elke aankoop die direct wordt voldaan een ‘eindejaar bonus’ opgebouwd. Zie voor meer informatie: https://www.bouwhof.nl/klantenpas
Als u het pasje van de kopers vereniging “de Vogelhoek” laat zien betaald u geen € 7,50 per jaar voor deze kortingspas van de Bouwhof, maar slechts € 3,75 per jaar.

5. Reinigen dakgoten en vervangen koppelstukken
Ieder jaar zijn er een aantal leden die de medebewoners willen helpen door de dakgoten te reinigingen en eventuele lekkende koppelstukken voor u vervangen (mits deze goed bereikbaar zijn). Hiervoor wordt een hoogwerker gehuurd zodat dit allemaal veilig kan gebeuren.
Het vervangen van de koppelstukken aan de achterkant is ook mogelijk indien goed bereikbaar.
Prijs voor reiniging dakgoot voorzijde: € 15,-
Prijs vervangen koppelstuk: € 75,-
I.v.m. de inkoop van de verbindingstukken graag tijdig een aanmelding hiervoor en graag even doorgeven of het de voor of achterzijde betreft.
Let op: dit jaar zullen zij in de tweede week van februari de werkzaamheden uitvoeren.
Opgeven hiervoor kan bij Marcel van leeuwen, Pauwenveld 16 of via: bostrolletje@ziggo.nl

6. Inzamelen ICT materiaal
Als jullie ICT materiaal (hardware) hebben die jullie kwijt willen dan kan dit bij Fred Versluis (Patrijzenveld 20) ingeleverd worden. Het gaat dan om pc’s, laptops, beeldschermen, printers, telefoons, maar ook kabels, systeemkasten, insteekkaarten, toetsenborden, muizen, routers, telefooncentrales, servers, switches, en scanners.
Helaas geen cartridges en kleine elektrische apparaten meer zoals radio’s, scheerapp enz. Het komt ten goede voor de honk-en sofbalvereniging Birds uit Zoetermeer. Vraag ook eens bij uw werkgever of ze wat oud materiaal over hebben, indien nodig komt Fred Versluis het graag halen.

7. Buitenspeelgoed
Gedurende de zomermaanden is er leuke collectie aan buitenspeelgoed te leen. Hier zijn geen kosten aan verbonden, wel een aantal voorwaarden.
- Speelgoed kan worden opgehaald en teruggebracht bij Patrijzenveld 26
- Op vertoon van de pas van de kopers vereniging mag je het speelgoed lenen
- Na het spelen moet het speelgoed teruggebracht worden in dezelfde staat als
waar het is opgehaald. Dus compleet.
- Het speelgoed mag alleen op en om het veld worden gebruikt, dus niet in tuinen
en in de buurt
- Sluit geen kinderen buiten, iedereen mag meespelen, ook kinderen die geen lid
zijn van de Kopersvereniging.
- Zijn er problemen, spreek dan een (bekende) volwassene aan en vraag om hulp.

Meer informatie over de soorten speelgoed kunt u vinden op http://www.vogelhoek.nl/buitenspeelgoed-lenen.html


8. Hogedrukreiniger
Binnen de vereniging is een Kärcher Hogedrukreiniger (K2410MD) te huur voor eenieder die dit nodig heeft voor bijvoorbeeld de tuin, auto, caravan etc.. Indien u deze wenst te huren dan kunt u dit aangeven bij Fred versluis alwaar de reiniger ook staat. Prijzen beginnen bij € 15,- per dag voor leden. Niet leden betalen iets meer. Meer informatie hierover is te vinden via:
http://www.vogelhoek.nl/hogedrukreiniger-huren.html

9. Aanhangwagen
Binnen de vereniging is een aanhangwagen beschikbaar die iedereen kan gebruiken. Dit jaar zijn we helaas genoodzaakt om hier een kleine vergoeding voor te vragen om zo het onderhoud te kunnen bekostigen. Het betreft een tandemasser met een open laadbak. De maten zijn: 3.97 x 129 cm. Maximaal laadgewicht 750 kg. Er zit een afdeknet, verloopstekker en disselslot bij. U dient alleen nog zelf voor een kentekenplaat te zorgen.
Prijs per dag voor leden: € 5,-
Prijs per dag voor niet leden: € 10,-
Als u de aanhangwagen wilt gebruiken dan kunt u contact opnemen met Fred Versluis of via info@vogelhoek.nl.

10. Partytenten
Binnen de vereniging zijn een 2 grote tenten beschikbaar die gehuurd kunnen worden. Ideaal voor feestjes.
Tent 1: 3.0 m x 3.0 m:
Prijs voor leden: € 10,- per dag
€ 15,- per weekend
Prijs voor niet leden: € 20, - per dag
€ 25,- per weekend


Tent 2: 4.0 m x 4.0 m geheel afsluitbaar met zijramen:
Prijs voor leden: € 15,- per dag
€ 20,- per weekend
Prijs voor niet leden: € 25, - per dag
€ 30,- per weekend

11. Buurt Whatsapp
Sinds een aantal jaar bestaat er een buurt whatsapp groep in onze wijk. Zo houden we met z’n allen de buurt een beetje in de gaten. Meer informatie over een buurt whatsapp groep kunt u vinden op https://wabp.nl/. Mochten jullie geïnteresseerd zijn en toegevoegd willen worden aan de groep neem dan even contact op met Fred Versluis of via info@vogelhoek.nl.  

Verenigingszaken

1. Algemene ledenvergadering
Ook dit jaar vind er weer een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur van de kopers vereniging “De Vogelhoek” nodigt hierbij dan ook alle leden van de kopers vereniging uit om deze 33e algemene ledenvergadering bij te wonen.
De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 15 maart om 20.00 uur in de ruimte van Wijk en Agent Samen (WAS) bij de Rogershof op de Rogerslijn in Zoetermeer (Noordhove).

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken / mededelingen
4. Activiteiten 2016
5. Goedkeuring financieel jaaroverzicht 2016
6. Vaststellen contributie 2017
7. Goedkeuring begroting 2017
8. Aftreden / benoemen voorzitter
9. Activiteiten 2017
10. Rondvraag
11. Afsluiting

Toelichting op de agenda:
1. Indien u punten aan de agenda wilt toevoegen kunt u deze schriftelijk indienen bij het secretariaat, Van Leeuwenhoeklaan 232, 2713 RA Zoetermeer, uiterlijk 1 maart 2017, of per e-mail: truuslooijaard@hotmail.com.


2. Op- en aanmerkingen betreffende de notulen van 2016 kunt u schriftelijk indienen bij het secretariaat, Van Leeuwenhoeklaan 232, 2713 RA Zoetermeer, uiterlijk 1 maart 2017, of per e-mail: truuslooijaard@hotmail.com.
5 De kascontrolecommissie heeft het financiële jaaroverzicht 2016 goedgekeurd. Vragen hierover kunt u stellen op de ledenvergadering.
6 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2017 wederom te handhaven op € 10,00. Het bestuur stelt tevens voor evenals afgelopen jaren u te vragen gelijktijdig met de contributiebetaling de loten voor de Grote Club Actie te betalen. De kosten van de loten voor 2017 zijn weer € 3,00.
7 Vragen, op- en/of aanmerkingen kunnen op de ledenvergadering worden gesteld.
8 De voorzitter Jody Flohr en bestuurslid Gerard Warmerdam treden af en stellen zich weer beschikbaar voor een nieuwe termijn van 2 jaar. Wij bedanken hen weer voor hun inzet de afgelopen twee jaar. Uiteraard kunnen ook nieuwe mensen zich kandidaat stellen voor deze functies. Graag melden bij het secretariaat, Van Leeuwenhoeklaan 232, 2713 RA Zoetermeer, uiterlijk 1 maart 2017, of per e-mail: truuslooijaard@hotmail.com.
9 Ideeën kunnen naar voren worden gebracht tijdens de vergadering of via info@vogelhoek.nl.


2. Financieel jaarverslag 2016

Inkomsten Uitgaven
€ €
Kas/bank saldo per 01-01-2016 3860,73 Ledenvergadering 67,66
Website / email 107,09
Contributie 2016 (109 leden) 1090,00 Grote clubactie 67,5
Rente 6,36 Computer / printer 46,35
Grote club actie 210,00 Kinderdag 1167,23
Verhuur tent / partytenten 105,00 Infobulletin / portokosten 41,9
Subsidie 450,00 Kerstcadeau leden 106,39
Rioolabonnement RRS 1535,25 Bankkosten 125,45
Aanhanger 391,56
Bestuurskosten 196,63
Rioolabonnement RRS 2016/2017 1348,85
Diversen 33,45
Kas/bank saldo per 31-12-2016 3557,25
7257,34 7257,31

Kas / bank/ giro overzichten per 31-12-2016
Kas 242,55
Renterekening 2756,36
Bank 558,37
Totaal 3557,28

3. Begroting 2017

Inkomsten Uitgaven
€ €
Kas/bank saldo per 01-01-2017 3557,28 Ledenvergadering 75
Website / email 140
Contributie 2016 (109 leden) 1150,00 Grote clubactie 70
Rente 5,00 Computer / printer 100
Grote club actie 200,00 Evenementen 1250
Verhuur tent / partytenten 150,00 Infobulletin / portokosten 75
Subsidie 450,00 Bankkosten 125
Rioolabonnement RRS 1550,00 Aanhanger 200
Bestuurskosten 150
Rioolabonnement RRS 2016/2017 1400
Diversen 250
Reserve 3227,28
7062,28 7062,28


4. Controle financieel jaarverslag 2016
De kascontrolecommissie heeft op 22 januari 2017 in aanwezigheid van de penningmeester Fred Versluis de kas met bijbehorende bescheiden van de kopers vereniging “De Vogelhoek” over de boekingsperiode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 gecontroleerd.
Vastgesteld werd dat alle kasstukken akkoord werden bevonden.
Zoetermeer 22 januari 2017
De kascontrolecommissie
Rinus de Vries Hans van der Maas 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu