Contributie 2017 - De Vogelhoek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contributie 2017

info
CONTRIBUTIE 2017/ GROTE CLUB ACTIE

De contributie voor 2017 werd in de ledenvergadering wederom vastgesteld op € 10,00.

U kunt dit over maken op:
rekeningnummer: NL93 INGB 0004 8484 43

Tegelijk met de contributiebetaling kunt u ook loten bestellen voor de Grote Club Actie, de loten kosten € 3,00.
Aan de hand van de overboeking geeft u het aantal te bestellen loten aan, voor 1 lot maakt u dus over: € 3,00 +
€ 10,00 voor de contributie = € 13,00, en voor 2 loten dus
€ 6,00 + € 10,00 = € 16,00 enz. De uitslag wordt weer in de loop van het jaar bekend gemaakt in het Streekblad.
Vermeld even je adres bij de betaling.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu